Deelnemen aan het diner van Koning Willem I College

Dit diner is gepland voor maximaal 80 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Koning Willem I College

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.