Deelnemen aan het diner van KEaRN Welzijn

Dit diner is gepland voor maximaal 50 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van KEaRN Welzijn

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.