Deelnemen aan het diner van Buurthuis Kalsdonk

Dit diner is gepland voor maximaal 30 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Buurthuis Kalsdonk

Mededeling van de organisator: Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.