Deelnemen aan het diner van ProRail

Dit diner is gepland voor maximaal 28 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van ProRail

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.