Deelnemen aan het diner van VluchtelingenWerk Noord-Nederland (Sneek)

Dit diner is gepland voor maximaal 30 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van VluchtelingenWerk Noord-Nederland (Sneek)

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.