Deelnemen aan het diner van Aveleijn

Dit diner is gepland voor maximaal 60 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Aveleijn

Mededeling van de organisator: In het kader van de verbinding een soort van kennis making met elkaar, met verschillende clusters van Aveleijn .

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.