Deelnemen aan het diner van Asito Transport en Amsterdam Airport Schiphol

Dit diner is gepland voor maximaal 200 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Asito Transport en Amsterdam Airport Schiphol

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.