Deelnemen aan het diner van Tante Louise, Locatie WZC Stuijvenburgh

Dit diner is gepland voor maximaal 150 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Tante Louise, Locatie WZC Stuijvenburgh

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.