Deelnemen aan het diner van Woonzorgcentrum Stuijvenburgh

Dit diner is gepland voor maximaal 120 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Woonzorgcentrum Stuijvenburgh

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.