Deelnemen aan het diner van Timpaan Welzijn

Dit diner is gepland voor maximaal 75 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Timpaan Welzijn

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.