Deelnemen aan het diner van Stichting ASHA

Dit diner is gepland voor maximaal 40 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Stichting ASHA

Mededeling van de organisator: Integratiediner voor de voorgangers van de verschillende religiën in Utrecht met name de Pandiet, Dominee, Priester, Imam, Rabbijn. Zij gaan samen eten, kennismaken en vooral afspraken maken elkaar vaker met hun achterban op te zoeken: er zijn veel overeenkomsten dan verschillen!

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.