Deelnemen aan het diner van Deltion college

Dit diner is gepland voor maximaal 120 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Deltion college