Deelnemen aan het diner van LEVgroep Vluchtelingenwerk Gemert-Bakel

Dit diner is gepland voor maximaal 100 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van LEVgroep Vluchtelingenwerk Gemert-Bakel

Mededeling van de organisator: tegelijk uitreiking PVTcertificaat