Deelnemen aan het lunch van Afdeling IBS Koning Willem I College

Deze lunch is gepland voor maximaal 245 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van Afdeling IBS Koning Willem I College

Mededeling van de organisator: Precieze aantal nog niet bekend; lokatie ook nog te bepalen