Deelnemen aan het diner van ICS Groep

Dit diner is gepland voor maximaal 15 personen.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van ICS Groep

Aanmelden voor dit diner kan alleen op uitnodiging.